Cửa Cuốn Chống Cháy

3.456.000 3.050.000

Đặc tính cửa cuốn chống cháy

  • Kiểu nan cửa: Nan cong AF12
  • Độ dầy  nan cửa: 1,2
  • Trục cửa: Trục mạ kẽm ¢ 114 độ dày 2,6mm (Wpb < 5000m); Trục sơn tĩnh điện ¢ 114 dầy 3,9mm( 5.000mm < Wpb < 6.000mm);
  • Trục sơn tĩnh điện ¢ 168độ dày 3,9mm( Wpb> 6.000mm)
  • Ray cửa: Ray U120ST/ 200ST
  • Khung kỹ thuật: làm bằng thép hộp được hàn cố định, trên đó gắn mặt bích, trục cửa, pully, tol làm hộp dày 0.53mm
Cửa Cuốn Chống Cháy

3.456.000 3.050.000